Vytvoření kaskádových stylů CSS online a zdarma – CSS editor online

Jak již napovídá název článku tak je na internetu možnost využití vytváření kaskádových stylů online a zdarma, dále jen CSS. Nejprve však co to vlastně jsou Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS).

CSS onlineKaskádové styly se zkratkou CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.

Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C, autorem prvotního návrhu byl Hakon Wium Lie. Byly vydány zatím dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2, dokončuje se revize CSS 2.1 a pracuje se na verzi CSS3.

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí.

Více k tomu co je to CSS a jeho využití je poměrně dobře a rozsáhle popsáno na  stránkách české wikipedie na http://cs.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets , kde jsem také čerpal informace pro tento předchozí odstavec.

Vytvoření kaskádových stylů CSS online a zdarma je možné na stránce autora projektu Michaela Schreiberga na webové adrese http://cssmate.com/csseditor.htm .

Aplikace s názvem která přesně vystihuje jeho použití CSSMate – online css editor.

CSS má mnoho možností využití které není jednoduché jen tak napsat pokud s ním každý den nepracujete. Pro tento účel vznikla aplikace která vám práci s css velice usnadní a navíc zdarma a online. Stačí jen připojení k internetu.

Tip na příspěvek:  Online nástroj na vlastní bookmarking

Pokud se budete chtít hlouběji zabývat touto problematikou tak určitě navštivte oficiální stránku CSS kaskádových stylů na adrese http://www.w3.org/Style/CSS/ , bohužel v angličtině. Můžete také využít CSS validátor W3C vašeho výsledného css souboru. Na stránkách http://jigsaw.w3.org/css-validator/ . Jednoduše zadáte do zadávacího řádku Validate by URL a necháte provést kontrolu. Také můžete využít Validate by File Upload a nechat tak zkontrolovat váš css soubor který máte uložený v počítači a předejít tak chybám které by mohli vzniknou po nahrání na server a odladit je tak již při tvorbě webového projektu na počítači.

Tato stránka s online css editorem není samozřejmě jediná a pokud o nějaké víte můžete se zapojit do komentářů pod článkem. Například stránka která si také určitě pozornost zaslouží a možná i více než o které jsem zde psal je na adrese http://www.cssportal.com/layout-generator , která má také velké možnosti generování css stylů a mnoho dalších možností využití css souboru.

Závěrem: Ještě jednou chci napsat proč CSS vlastně vzniklo a co je jeho hlavním úkolem. Jde o pomůcku které vám pomůže oddělit data kódu pro vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.

Sdílejte článek přátelům:
, ,
Show Buttons
Hide Buttons