Nový portál SitIT.cz usnadní spolupráci !

Na internet míří další sociální síť! Součástí tohoto projektu je také web s názvem SitIT.cz, který má usnadnit spolupráci mezi akademickými pracovníky a odborníky z IT.

Projekt SoSiReČR (Sociální síť informatiků v regionech České republiky) vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR což mu někteří vyčítají, ale to tu hodnotit nechci. Cílem je podpora komunikace a spolupráce mezi IT profesionáli, univerzitami, firmami a veřejností v ČR.

Skoro každý z nás si hned položí otázku pro další sociální síť, když jich je už tolik MySpace, Facebook, Orkut, LinkedIn atd. Odpovědí na tuto otázku by mělo být právě SitIT.cz, která chce pracovat jinak než zmiňované sítě a vyvarovat se tak některým jevům. (Pracovat se strukturovanými profily, zaměření na IT, garantovaná dostupnost dat SLA, ochrana osobních dat, bezpečnost atd.)

Jaké máte možnosti entit na portálu

  • Uživatelé – registrovaní uživatelé
  • Skupiny uživatelů – jsou vytvářeny aktivními uživateli za účelem spolupráce či výměny názorů na daná témata
  • Instituce, vysoké školy a další organizace – automaticky vytvořené stránky institucí, typicky VŠ, a jejich organizačních složek
  • Studijní obory – stránky s informacemi o charakteru st. oboru, vysoké škole, kde je vyučován
  • Firmy – stránky umožňující prezentaci firmy
  • Projekty – prezentace připravovaných/běžících/ukončených projektů a jejich výsledků; není určeno jako prostor pro sdílení interních materiálů a diskusi
  • Časopisy – impaktované časopisy relevantní k oblasti ICT
  • Knihovny – knihovny institucí a univerzit, katalogy publikací
  • Inzeráty – nabídka a poptávka osob, týmů, technologií apod.
  • Vazby mezi entitami – kolega, členství ve skupině/projektu/firmě, spolupráce, apod.
Tip na příspěvek:  Práce s PDF soubory už vás nikdy nezaskočí

Co mě zaujalo je využití strukturovaných znalostních profilů, pomocí kterých je možné exaktně popsat odborné zaměření jak jednotlivých specialistů, tak i celých týmů. Své znalostní profily mohou na novém portálu zveřejnit týmy i jednotliví odborníci jak z akademických institucí, tak i z praxe, a zpřístupnit je celé odborné komunitě. Ta pak má možnost ve strukturovaných profilech jednoduše vyhledávat.

 „Nový portál SitIT.cz usnadní spolupráci akademických pracovišť s IT praxí“

Specializovaný portál Síť IT byl oficiálně představen veřejnosti v Praze, 6. září 2012 na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Na projektu se podílejí partneři: Matematicko-fyzikální fakulty UK, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Vysoká škola ekonomická, Ústav informatiky Akademie věd ČR. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost oboru ICT v ČR. V rámci projektu zároveň probíhá řada dalších aktivit – např. průzkum VŠE týkající se lidských zdrojů v IT (nabídka škol, poptávka firem), konají se různé konference či semináře (např.: Hovory s informatiky) apod.

Pro tvorbu tohoto článku jsem využil tiskovou zprávu a prezentaci tohoto projektu se souhlasem autorů.

Sdílejte článek přátelům:
, , , , , ,
Show Buttons
Hide Buttons