Velikonoce

VelikonoceVelikonoce či pascha z lat. Pasc jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování, k němuž došlo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Hospodinem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben (viz Výpočet data Velikonoc). Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na „velkou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen.

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.

Symbol Velikonoc

  • Náboženské velikonoční symboly:
  • Beránek – symbol Ježíše Krista jako oběti za spásu světa.
  • Kříž – Ježíš byl ukřižován.
  • Velikonoční svíce – oheň symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad smrtí.
  • Velikonoční vajíčko – symbol nového života.

Další symbol Velikonoc:

  • Zajíček – symbol přicházejícího jara.
  • Pomlázka – muži a chlapci si pletou nebo kupují pomlázku a s ní chodí na Velikonoční pondělí ráno na koledu .
Zde uvádím pár odkazů které souvisí s Velikonocemi:

www.vasevelikonoce.cz , velikonoce.vira.cz/Podstata-Velikonoc/Pruvodce-Velikonocemi.html , apo-logia.blogspot.com/2008/03/kesansk-slaven-velikonoc.html , www.velikonoce.com , www.ceskevelikonoce.cz , www.velikonoce.org

Sdílejte článek přátelům:
Tip na příspěvek:  Zaregistrujte se do Top 100 ICT společností v ČR zdarma.
,
Show Buttons
Hide Buttons