OPIFER AKCELERÁTOR

Získejte 10 000 EURO pro svůj Start-Up

  • Máte zajímavou vizi nebo nápad?
  • Chcete být úspěšní a vybudovat svou vlastní firmu?
  • Nemáte dostatek kapitálu a zkušeností jak začít realizovat svůj projekt?
  • Proto jsme tady my, Váš Akcelerátor vizí.

Akcelerátor Opifer vznikl ve spolupráci s Private Equity investory, ve snaze pomáhat začínajícím firmám budovat životaschopný byznys a získat potřebný kapitál. Účastníci akcelerátoru získají přístup k odborníkům na různé části podnikání a podporu v podobě mentoringu nebo potřebného zázemí.

OPIFER AKCELERÁTOR

Proč chceme podporovat začínající Start-upy?

V dnešní době mají Start-upy a Vizionáři, stále problém získat kapitál od investorů. Velmi omezeně funguje trh s rizikovým kapitálem, kde by se jednoduše setkávaly projekty s investory. Rozvíjíme inovativní podnikání s vysokou přidanou hodnotou, a to podporou zajímavých myšlenek, projektů nebo existujících podnikatelských subjektů
Spousta dnešních investorů chce investovat do reálného byznysu a nejsou ochotní investovat do vizí.
Proto jsme tu mi AKCELERÁTOR OPIFER zajišťujeme start-up kapitál a podporujeme Vizionáře. Zaměřujeme se především na Start-upy z oblasti IT nebo inovativních technologií.

Jak probíhá naše spolupráce na rozvoji vašich nápadů?

Vybrané projekty k nám přicházejí na tzv. “Startup Run” období, které obvykle trvá tři měsíce a během kterého dochází k ověření všech předpokladů projektu, analýze potřeb vývoje a vytvoření reálného byznys plánu. Tyto projekty jsou pak zástupci jednotlivých týmů představeny potencionálním investorům na námi pořádaném Investment clubu, který probíhá pravidelně každé tři měsíce.

Co od nás získají vybrané projekty,  a jak vám dokážeme pomoci ?

Jednotlivé týmy od nás získávají znalosti a podporu od profesionálních mentorů, financování, pracovní prostory přístup k moderním technologiím, synergii několika odborných týmů a mnohem více.

Tip na příspěvek:  Zobrazte na svém webu volné pracovní příležitosti a získejte provizi !

V případě, že se projektu podaří sestavit reálný byznys plán, dochází k založení nové společnosti, kde získáváme 5% až 10% obchodní podíl za účast v Opifer Akcelerátoru a realizujeme prvotní seed kapitálové investice, výměnou za další obchodní podíl.

Zaměřujeme se na oblasti:

  • Internet B2B, B2C
  • Software a mobilní aplikace
  • Média
  • Služby s vysokou přidanou hodnotou
  • Inovativní technologie

Při vyhledávání projektů spolupracujeme i s univerzitami a podnikatelskými inkubátory. Aktivně se podílíme na podpoře růstu společností v Akcelerátoru, poskytujeme potřebné zázemí a zajišťuje přístup k start-up kapitálu (obvyklá výše startup investice 50-200 tisíc euro). Jsme připraveni se podílet i na rozvoji již existujících firem v počáteční fázi startu tzv. early-stage startup.

Své projekty posílejte prostřednictvím webových stránek www.opifer.cz do konce tohoto roku.

Vítěz získá 10 000 EURO pro svůj Start-up. 

Tam kde ostatní vidí limity, my vidíme příležitost.

Přestaňte snít a začněte již dnes realizovat své vize společně s námi.

Sdílejte článek přátelům:
, , , , , , , ,
Show Buttons
Hide Buttons