Targetty – podnikový plán v Cloudu

CPM aplikace Targetty vznikla ve spolupráci firem Clever Dicision,s.r.o. a Uniwise, s.r.o. jako reakce na nedostatečnou IT podporu v oblasti řízení podnikové výkonnosti, zejména v malých a středních podnicích. Výsledkem snažení těchto dvou firem vznikla CPM aplikace Targetty kombinující uživatelské prostředí známého kancelářského nástroje MS Excel a databázové prostředí sloužící pro rychlejší realizaci výpočtů nad uživatelskými daty a pro jejich efektivnější ukládání. Spojením těchto skutečností vznikl produkt, jehož uživatelské rozhraní je velice přívětivé a který disponuje dostatečným výkonem pro zpracování velkého množství dat, což je dnes typické i pro malé a střední podniky. Kompletní technologické řešení plánovací aplikace je k vidění na obrázku níže.

technologické řešení aplikace Targetty

technologické řešení aplikace Targetty

Aplikace je tvořena dvěma částmi. Uživatelskou Targetty add-in částí, která slouží pro veškerou práci uživatele s plánovacími formuláři a pro tvorbu grafů a sestav. Druhou, administrátorskou částí nazvanou Targetty admin, která slouží ke správě aplikace. V této části se nastavují vlastnosti aplikace od nových plánovacích cyklů přes datové struktury až po oprávnění uživatelů či měnové konverze. Obě komponenty jsou k vidění na obrázkách níže.

Targetty add-in uživatelské části aplikace

Targetty add-in uživatelské části aplikace

Targetty admin administrátorské části aplikace Targetty admin administrátorské části aplikace

Světové průzkumy uznávaných společností poukazují na fakt, že většina podniků používá pro jednu z několika oblastí CPM, pro plánování a rozpočtování, výhradně nástroj MS Excel nebo tento nástroj v kombinaci s jiným podnikovým IS. To bylo podnětem pro tvorbu aplikace, která zkombinuje výhody aplikace MS Excel a databázového řešení pro zefektivnění celého plánovacího cyklu i řízení podnikové výkonnosti. Funkcionalita produktu byla dále rozvíjena, až dosáhla hranice, kdy dosáhla charakteristik CPM aplikace. To znamená, že plně podporuje následující typické oblasti CPM aplikací:

  1. Rozpočtování, plánování a prognózování
  2. Tvorbu a prezentaci pracovních panelů (scorecardů)
  3. Modelování a optimalizace profitability
  4. Finanční konsolidaci
  5. Finanční a statutární výkaznictví
Tip na příspěvek:  Ověření existence a správnosti emailové adresy - online nástroj zdarma

Stěžejní částí aplikace je podpora podnikového plánování, k čemuž je využito zpětného zápisu hodnot do OLAP databáze realizovaného pomocí SQL Serveru 2012. Funkcionalita této části aplikace zahrnuje proces tvorby verzí plánu, scénářů a modely vývoje, forecasting, pokročilý systém poznámek, workflow i podporu výpočtů a rozpouštění plánovaných hodnot dle hierarchií.

Aplikace je dostupná jak ve formě cloudu, tak i v klasickém on-premise. Díky široké funkcionalitě aplikace, její jednoduchosti a nízké ceně je její konkurenceschopnost na trhu malých a středních podniků veliká.

Petr Rusnák

Sdílejte článek přátelům:
, , , ,
Show Buttons
Hide Buttons